Kaki Square Vase by Shoji Hamada

171003_OCG-ShojiHamada-1_0039.jpg
171003_OCG-ShojiHamada-1_0045.jpg
171003_OCG-ShojiHamada-1_0046.jpg
171003_OCG-ShojiHamada-1_0039.jpg
171003_OCG-ShojiHamada-1_0045.jpg
171003_OCG-ShojiHamada-1_0046.jpg

Kaki Square Vase by Shoji Hamada

3,750.00

Kaki Square Vase

glazed stoneware

20 x 12 x 7 cms
7 7/8 x 4 3/4 x 2 3/4 inches

(SH045)

Add To Cart